O nas

ABOUT US

[English below]

Krakofonia jest chórem amatorskim, zrzeszającym osoby identyfikujące się jako LGBTQ+ oraz przyjaciół. Jest to pierwszy tego rodzaju chór w Krakowie, a drugi w Polsce. Chór działa od listopada 2014 roku.

Tworzymy przestrzeń przyjazną każdemu, dlatego wśród nas są nie tylko osoby LGBTQ+, ale także ludzie szukający zrozumienia i dobra w dzisiejszym świecie. Jesteśmy podzieleni na 4 głosy: sopran, alt, tenor, bas. W naszym repertuarze posiadamy utwory z czasów renesansu po współczesną muzykę rozrywkową. Koncertujemy sami oraz z innymi chórami w Polsce i zagranicą.

Krakofonia z dniem 18 lutego 2019 roku uzyskała status prawny stowarzyszenia zwykłego. W ten sposób możemy jeszcze efektywniej wypełniać nasze cele i postanowienia jako grupa osób LGTBQ+ i sojuszników, m.in. działalność na rzecz ruchu LGBTQ+, działalność artystyczna i edukacyjna, a także tworzenie bezpiecznej przestrzeni dla grup mniejszościowych.

[English]

Krakofonia is an amateur choir of people identifying as LGBTQ+ and their allies. Launched in November 2014, it’s the first such initiative in Cracow and second in Poland.

We aim to create a safe space for everyone so we take onboard not just LGBTQ+ people but also anyone seeking understanding and kindness in today’s often harsh world. We are divided into four voices: soprano, alto, tenor and bass. Our repertoire is as diverse as we are, varying from Renaissance canons, to choral classics, to contemporary pop songs; we also sing in several languages. We perform on our own or in joint performances with other choirs in Poland and abroad.

On 18 February 2019 we gained a legal status of the ordinary association. This way we are able to achieve our goals even more effectively as a group of LGBTQ+ people and its allies. The purpose of Krakofonia is mainly artistic activity, education, and activism but also creating a safe space for every minority.